Τρόποι για να μείνετε έγκυος

Γόνιμες Μέρες

Ο σωστός υπολογισμός των γόνιμων ημερών, αποτελεί ένα από τα πιο βασικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσει την προσοχή της κάθε γυναίκα που επιθυμεί να γίνει μανούλα. Γόνιμες ορίζονται οι ημέρες στις οποίες πραγματοποιείται η ωορηξία, οι μέρες δηλαδή στις οποίες οι ωοθήκες απελευθερώνουν ένα, συνήθως, ωάριο. Στη συνέχεια, όταν το ωάριο ωριμάσει, η ωοθήκη το απελευθερώνει και περνά από την αντίστοιχη σάλπιγγα μέχρι να καταλήξει στην μήτρα. Στη φάση που το ωάριο βρίσκεται στην σάλπιγγα, εάν υπάρχουν σπερματοζωάρια, τότε υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί η γονιμοποίησή του.

lovegraclomifen

Υπολογισμός της ωορηξίας:

Για τον σωστό υπολογισμό της ωορηξίας μιας γυναίκας, βάσει της περιόδου της, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Η γυναίκα να έχει σταθερό κύκλο 28 ημερών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τους 6 τελευταίους μήνες.

β. Να έχει ξεκινήσει η γυναίκα να έχει περίοδο 2 τουλάχιστον χρόνια πριν.

Εφόσον, λοιπόν, υπάρχουν τα παραπάνω κριτήρια σε σταθερό κύκλο 28 ημερών, η ωοθυλακιορηξία, ή ωορηξία για συντομία, πραγματοποιείται την 14η ημέρα. Επειδή, η διάρκεια ζωής του ωαρίου κυμαίνεται από 24 εώς 48 ώρες, ως γόνιμες ορίζονται οι ημέρες από την 14η εώς και την 16η ημέρα του κύκλου. Τέλος, επειδή και το σπερματοζωάριο ζει από 1 εώς και 3 ημέρες, οι γόνιμες ημέρες ξεκινούν ουσιαστικά από την 12η και διαρκούν εώς και την 16η ημέρα του κύκλου.

Όταν ο κύκλος είναι 24 ή 26 μέρες, η ωορηξία μετατίθεται αντίστοιχα 4 ή 2 ημέρες νωρίτερα και όταν ο κύκλος είναι 30 ή 32 μέρες, μετατίθεται 2 ή 4 ημέρες αργότερα. Αυτά ισχύουν, κατά κανόνα, για όσες γυναίκες έχουν σταθερό κύκλο περιόδου.

Ένας, ακόμη, τρόπος υπολογισμού της ωορηξίας, είναι φυσικά και τα τεστ ωορηξίας που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα φαρμακεία. Το τεστ λειτουργεί με ένα μικρό δείγμα ούρων, όπως και τα τεστ εγκυμοσύνης, και ανιχνεύει την αύξηση της ωχρινοτρόπου ορμόνης, μιας ορμόνης που αυξάνεται στον οργανισμό της γυναίκας όσο πλησιάζει η ωορηξία. Το καλό με το τεστ είναι ότι σας ενημερώνει 12 εώς 36 ώρες πριν την επερχόμενη ωορηξία.

Συμπτώματα ωορηξίας:

Τα συμπτώματα της ωορηξίας, αφ’ενός δεν είναι αισθητά σε όλες τις γυναίκες, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό της συγκεκριμένης ημέρας και αφετέρου υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν αισθητά μετά την «ευκαιρία» του ωαρίου για γονιμοποίηση.

Η ωορηξία μπορεί να επιφέρει κάποιους πόνους μικρής έντασης με μικρή ή μεγαλύτερη διάρκεια, οι οποίοι όμως πολλές φορές εκλαμβάνονται από τις γυναίκες ως απλές, τυχαίες ενοχλήσεις. Ένα, ακόμη, σύνηθες σύμπτωμα είναι τις προηγούμενες ημέρες από την ωορηξία να υπάρξει μία μικρή αύξηση της βλέννας του τραχήλου, με παράλληλη αλλαγή της συστασής της αφού γίνεται πιο ανοιχτόχρωμη.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, από μισό εώς και ένα βαθμό, είναι άλλο ένα σύμπτωμα το οποίο, όμως, έπεται της ωορηξίας. Όταν, δηλαδή, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας, το ωάριο έχει πλέον απελευθερωθεί και έχει παρέλθει η ευκαιρία για γονιμοποίησή του.